Это текст. Нажмите один раз и выберите «Редактировать текст» или просто кликните дважды, чтобы добавить свой текст и настроить шрифт.

IMG-38d71d30c600aef811a19bbe79019d8a-V
IMG-38d71d30c600aef811a19bbe79019d8a-V

press to zoom
IMG-1c028546de036e11c977fd84ee3521ea-V
IMG-1c028546de036e11c977fd84ee3521ea-V

press to zoom
;j
;j

press to zoom
IMG-38d71d30c600aef811a19bbe79019d8a-V
IMG-38d71d30c600aef811a19bbe79019d8a-V

press to zoom
1/6
Робота в дошкільному дитячому закладі «Віночок» ведеться згідно річного плану, який складається за програмою розвитку дитини дошкільного віку  «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

В ДНЗ працюють гуртки і студії за інтересами

-екологічний гурток«Ми екологи»

-гурток  англійської мови

 -художня студія                 «Чарівний пензлик»

Гурток " Англійська для малюків"

Танцювальний гурток

12 педагогів мають

            вищу освіту

У кожного педагога  свій індивідуальний шлях, а кінцева мета єдина – створення оптимальних умов для перебування та розвитку дітей дошкільного віку. Тому в своїй повсякденній роботі наш колектив прагне перетворити садочок на дім, в якому чекають на дитину, люблять її та турбуються.

Контакти

Контактні дані: тел.:
518010  /  518011

Електронна адреса: vinochok29@gmail.com

Звіт завідувача за 2020 -2021 р.

                      У 2020/2021 навчальному році діяльність закладу дошкільної освіти здійснювалась згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про охорону дитинства», , концептуальних засад Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Інструктивно-методичних листів МОН України від 03.07.2009 № 1/9 – 455 «Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02 липня 2020 р. № 1/9-419 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладів у 2020/2021навчальному році», Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305листу МОН України від 26.07.2010 № 1.4/18 – 3082 – інструктивно-методичн их рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446). Протягом року заклад працював у період карантину у зв'язку з  поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) , згідно  наказу  МОНУ «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», (проведення  температурного скринінгу, дотримання дистанції, тощо)  та Постанов МОЗ України та Головного державного санітарного лікаря України щодо організації роботи ЗДО на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19,   наказів відділу освіти та розпоряджень міської ради.

              В  2020 –2021 навчальному році в ЗДО функціонувало 5 груп, з них: 1 раннього віку  та 4 садових, в яких  виховувалось 152 дітей  . Заклад загального типу. Навчально-виховна робота ведеться українською мовою. Режим роботи ЗДО - 10,5 годин.

          Педагогічний колектив стабільний та має творчий потенціал.     Педагогічний процес здійснювали 13 педагогів, з них:

   1. За кваліфікацією:

    =  кваліфікаційну категорію “Спеціаліст” – 5 педагогів;

    =  кваліфікаційну категорію “Спеціаліст І категорії» - 1 педагог ;

    =  кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” – 7 педагогів;

    =  педагогічне звання «Вихователь-методист» - 1 педагог  .

         2.  За стажем педагогічної роботи:

    - до 10-ти років – 3 педагоги;

    -  від 10-ти до 20-ти – 4 педагогів;

    -  після 20-ти –  8 педагогів.

 

       3.   За освітою:

    - повна вища – 12 педагогів;

    - базова вища – 1 педагог.

         Атестація педагогічних працівників закладу  проводилась  відповідно до  Закону України « Про освіту»( ст..34) України і Типового положення  про атестацію  педагогічних працівників .Гудак І.В , завідуюча ЗДО , атестована на  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» В зв’язку із  карантином  СОVID-19 атестація проводилась  в онлайн режимі ,  хід атестації  перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователю, а й забезпечувався контроль за її проведенням. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагога шляхом відвідування занять, інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

          Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на сучасному етапі здійснюється шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти за очною, заочною, дистанційною формами навчання або їхнім поєднанням. Педагоги мали можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах за різними професійними темами і проблемами. Упродовж навчального року шість педагогів закладу вивчали сучасні актуальні проблеми та окремі аспекти  дошкільної освіти через вище названі форми роботи та отримали відповідні сертифікати: Яремчук О.В., Сенчишин О.І., Улегіна І.Я. проходили курсову  підготовку у ТКМЦ. Також, у ТОКІПО курси кваліфікації проходили А.Л.Шведецька та Яремчук О.В. Вихователі нашого дошкільного закладу підвищували свій професійний   рівенб  протягом року  взявши учвсть у онлайн - методичні об’єднаннях. Постійно підвищували рівень професійної майстерності шляхом самоосвіти з тем, визначених в річному плані роботи, знайомилися з новинками педагогічної літератури, новими освітніми технологіями. Під ча карантину усі педагоги проходили онлайн – тренінги, , навчання , вебінари ,та займались підвищенням свого рівня знань самостійно.

    Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти проводилась за державними програмами: комплексною  програмою «Українське дошкілля» (у редакції 2017  року), та Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (№ 1/11-7684 від 01.08.2017 р.), а також  парціальними  програмами:

- Кулікова І.А, Шкваріна Т.М.,загальна редакція Низковська О. « Англійська мова для дітей дошкільного віку» . ( лист ПТЗО від 28.07.2015 №14.1/12-Г-925);

- Шевчук А.С. « Дитяча хореографія» ( лист ІІ ТЗО від 05.05.2015р. №14 1/12-255)  

 Орієнтовний розподіл навчального навантаження на тиждень за віковими групами відповідав вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234) та Наказу Міністерства освіти і науки №446 від 20 квітня 2015 року  «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

         Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого розвитку упродовж 2020 – 2021 навчального року, навчально – виховний процес дошкільного закладу  спрямовував свою діяльність  на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, гармонійної особистості, та пріоритетних завдань поставлених перед працівниками у 2020 -2021 навчальному  році:

 

 1.        Забезпечити формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 

 1. Продовжувати розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників

           з високими морально-духовними якостями, навичками культури

            спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї,

            як   важливими чинниками  національно - патріотичного виховання.

  

 

 1. Формування логіко матеиатичної компетенції дітей шляхом сучасних

          підходів та методів роботи .

    

 1. Сприяти підвищенню відкритості, ефективності, гнучкості сім’ї у питаннях

           адаптації, розвитку, виховання дітей дошкільного віку;

 

      5.  Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування

           інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації 

            Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог  до рівня 

            сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості,

            розвиненості й вихованості дошкільників. 

 

      Робота з організації освітнього процесу носила інноваційний та методичний характер. З метою вирішення основних завдань проведено 95% із запланованих заходів. Вони були розраховані на можливості педагогічного колективу, забезпечували взаємодію адміністрації й педагогів. В кожній групі  створена матеріальна база, яка сприяє  здійсненню завдань різнобічного виховання  дитини.  Педагоги  широко використовували у своїй роботі технічні засоби та новітні технології .

              Вдосконалювалась робота, спрямована на розвиток логіко – математичних здібностей.  

         Також , педагоги розширювали навчально – виховну роботу з питань сучасного патріотичного виховання дошкільнят.  

 Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшов семінар для педагогів « Місток порозуміння між батьками та ЗДО» . 

         Велику  увагу протягом року приділяли  розвитку творчості  дітей.         

            Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали  інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття.. Під час контрольних занять та спостережень  режимних процесів за діяльністю дітей виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі - школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків

            Колектив дошкільного закладу постійно співпрацював  із ЗОШ І-ІІІ ступенів№18. Нажаль, у 2020-2021 навчальному році  , у звязку із

пошигенням    коронавірусної хвороби COVID-19 не  були проведені  екскурсія до школи, відвідування  занять вчителями , зустрічі  вчителів школи і з батьками       

            Плани роботи вихователі складали відповідно до  програми розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля» . Щоденне планування здійснювалося за допомогою методичного конструктора. Вихователі протягом року постійно поповнювали його базу різними новинками.

            На засіданнях  педагогічних рад  давався глибокий змістовний аналіз роботи  з різних видів діяльності, шукалися  шляхи та форми покращення методів, прийомів  навчання та виховання   дітей. Вихователі звітували перед  колективом,  обмінювались  досвідом, роздумами, інформацією, організовували тематичні виставки. Робота на педагогічних  радах  була

дієвою та змістовною, повсякчас відчувалась відповідальність педагогів за успішність навчально-виховного процесу, збереження життя та зміцнення здоров’я дітей. Проводилась робота по формуванню у дітей  психологічної та  фізичної готовності до систематичного навчання в школі.

           Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка була спрямовна на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки: англійської мови та танцювальний гурток .  Гурткова робота допомагала розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідала визначеним нормативам для навчальних занять. Наповнюваність гурткових груп 14 – 24 дітей. У розкладі занять уникалось дублювання тих видів діяльності, на яких базуються навчальні заняття в першій половині дня.

           Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. Продовжує ефективно функціонувати Веб-сайт дошкільного навчального закладу. Більшість батьків закладу цікавляться подіями, активно спілкувалися в соціальній мережі Facebook. Розширюються можливості спілкування з батьками через електронні засоби інформування. Вихователі активно використовували  мережу Viber   ,  повідомляти батьків про життя і діяльність дітей упродовж дня, при потребі надсилають батькам , фотоматеріали з різних видів діяльності дітей. Під час карантину COVID -19 постійно підтримувалась взаємодія   із батьками та дітьми, надавались  онлайн  консультації , надсилались завдання ігрового типу для дітей. Батьки звітували про виконані завдання та стан здоров’я дітей.

           З гідно річному плану роботи ЗДО на 2020-2021 н.р. та з метою визначення стартових можливостей дошкільників і постановки конкретних завдань на перспективу відповідно до вимог програми «Українське дошкілля» в період з 02.04.2020 по 27.04.2021 в ЗДО проведено  моніторингове педагогічне обстеження дошкільників. Педагогічне обстеження проводилося вихователями у формі організованої безпосередньо освітньої діяльності при використанні спостережень, бесід, ігор ,карток для моніторингу та вихователем – методистом , шляхом бесід, тестових завдань та відвідування контрольних занять.

На основі моніторингових досліджень можна зробити висновок, що проведена робота сприяла позитивній динаміці якісних показників за усіма лініями розвитку згідно оновленого Базового компонента дошкільної освіти. Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу в старших групах свідчить про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня інтересів та запитів дошкільнят. .Вихователі приділяли значну увагу питанню логіко – математичного розвитку  - володінню вміння обстеження предмета, визначення її властивостей, вміння здійснювати математичні та логічні операції, застосовували у роботі ігри та вправи на розвиток та концентрацію уваги,  зорової та слухової пам’яті. Залишається актуальним питання екологічного розвитку малюків. Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. Ці якості необхідні дитині для швидкої адаптації у школі. Учбова мотивація у старших дошкільників висока, у дітей сформовані зачатки рефлексії, вони впевнені у своїх можливостях. Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з педагогами (консультації, практичні семінари та тренінги), спрямовані на надання педагогам конкретних знань та навичок в роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації, а також робота з батьками, спрямована на ознайомлення батьків з методами визначення дошкільної зрілості дітей та засобами її формування; обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження.

         З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводив відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у ЗДО було спрямовано на збереження і зміцнення здоров’я  дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя Тому ,в результаті дослідження було виявлено, що майже всі випускники дитячого  садка мають високий рівень фізичної активності, добре володіють основними рухами та мають високий інтерес до занять фізичною культурою, вони опікуються станом свого здоров'я, дотримуються здорового способу життя, культури харчування, загартування, гігієни тіла та праці, дотримуються правил безпечної поведінки. Це свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів щодо процесу формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку. Педагоги чітко усвідомлюють, що фізичний розвиток дошкільнят

спрямований, насамперед , на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво - необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей.

          Успішному забезпеченню наступності повинна сприяти організація  спільних для педагогів дошкільного навчального закладу і початкової школи форм методичної роботи. Упродовж поточного навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді і впроваджені перспективного педагогічного досвіду. 

Педагогічний колектив закладу, як і раніше, має власні авторські

напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Так упродовж навчального року вивчалася система роботи  по зображувальній діяльності «Розвиток творчості дітей засобами зображувальної діяльності»  , вихователя  Гудак І.В.

           Робота педагогічного колективу  сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік. Проте, аналіз навчального процесу виявив, що потребує інновації  зображувальна діяльність та екологічне виховання дітей.

 Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти у задовільному стані. Дошкільний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та  інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані. У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.    

            Фінансово – матеріальне забезпечення закладу відбувалося за рахунок бюджетних та позабюджетних благодійних внесків. Так, протягом всього навчального року проведено  утеплення закладу, повністю оновлено фасад, здійснено заміну вхідних дверей , зроблено ремонт кабінету завідуючої, завершено ремонт методичного кабінету. В І молодшій групі придбано  жалюзі у групову кімнату у ІІ молодшій зроблено ремонт туалетної кімнати,  кухні, та оновлено ламіноване  покриття в спальній кімнаті.

    За бюджетні кошти зроблено

   - капітальний ремонт пральні    - 250000 грн;

   - поточний ремонт ізолятора       - 5300 грн.;

   - туалетної кімнати І молодшої групи -  14200  грн.;

   - лакування паркету в групових кімнатах;  - 5500 ; 

   - придбано меблі ( стінка дитяча -  5 шт;    ліжка 2-ох ярусні 5 шт.) - 43 000 грн ;

   -   рушники-- 4200 грн.

 

     За позабюджетні кошти :

 

      - ремонт туалетної кімнати 6

       в І  молодшій  - 18000 грн.;

        в  ІІ  молодшій  групі      - 27000  грн.;

      - ремонт мяких меблів в  старшій  І групі  - 5700 грн. 

     Придбано  жалюзі  в медичний кабінет і ізолятор.


               Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров`я та профілактиці захворювань . Систематично здійснюється огляд дітей лікарем – педіатром. Ведеться облік та аналіз захворюваності.  Медична сестра слідкувала за дотриманням  санітарно-гігієнічного режиму та дотриманням усіх санітарних вимог по (СОVID-19 ;

-  проводження перед початком зміни температурного скринінгу ;

- організацію протиепідемічних заходів, спрямованих на захист дітей;

-  правила розміщення  дітей в кімнатах для занять , щоб забезпечити максимальне фізичне дистанціювання

-   обмеження занять та ігор, що передбачають безпосередній фізичний   контакт між дітьми та персоналом

- правила дотримання особистої гігієни дітьми і працівниками закладу;

            

              В порівнянні з минулим роком рівень захворюваності не зріс. Ніхто з вихованців не захворів на СОVID-19, 23 випадки захворювання на ГРВІ, 6 –бронхіт. У закладі  не було жодного випадку інфекційних захворювань.

             На початку навчального року сестра медична старша проводила антропометричні виміри, під час, яких визначається вага і зріст дитини, результати заносила до журналу фізичного  розвитку дітей. На основі отриманих даних вихователі проводили маркування дитячих меблів та складали і затверджували у завідувача карту розсаджування дітей 2 рази на рік. Здійснювалася організаційна робота з батьками: ввідний санітарно-гігієнічний інструктаж, чиї діти вперше оформленні в ЗДО . Проводилися бесіди з батьками на теми гігієнічного виховання дітей, протиепідеміологічної тематики, формування здорового способу життя. Регулярно проводилися індивідуальні бесіди на санітарно=гігієнічні теми з батьками під час прийому та забирання дітей. Сестрою медичною старшою було складено план санітарно-просвітницької роботи на рік та помісячно. Щомісяця медичною сестрою проводився облік захворюваності дітей. Загальні показники захворюваності дітей та показники кожної групи висвітлювалися в порівняльних таблицях, графіках, діаграмах. За результатами аналізу складалися заходи щодо зниження рівня захворюваності дітей в ЗДО. З метою запобігання захворюваності планувалися і аналізувалися фізкультурно-оздоровчі заходи: проведення фізкультурних дозвіль, розваг, днів здоров'я. Трималися на постійному контролі дотримання режиму дня й організація роботи групи з урахуванням специфіки сезону, дня тижня, загального настрою дітей, сформованість культурно-гігієнічних навичок у дітей різних вікових груп.

         Харчування вихованців здійснюється відповідно до «Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Організацію харчування  дітей здійснює  сестра медична старша , яка працює за складеним на рік  меню. Діти одержують 3-х разове  харчування.  Сестрою медичною старшою   складається  щоденне меню - розкладка з урахуванням  перспективного меню, яке затверджується щоквартально в міській СЕС.

         З боку завідувача та медичних працівників здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

        Аналіз виконання норм харчування за 2020 - 2021  рік показав, що в цілому харчування здійснювалось наближено до норм

У дошкільному навчальному закладі протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції ООН про права дитини. Питанню соціального захисту вихователі приділяли увагу на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях.

             Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий – за участю завідуючої Г.П.Мотрук , відповідальних осіб, комісії з охорони праці, громадського інспектора та Ради дошкільного закладу.      Певна робота проводилась з дітьми та їхніми батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процессу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Протягом року дошкільний навчальний заклад забезпечував дотримання санітарно-гігієнічних вимог, сприяв збереженню та зміцненню здоров’я відповідно до статті 11 Закону України "Про дошкільну освіту". В кожній груповій кімнаті були оформлені куточки з безпеки життєдіяльності. У методичному кабінеті в наявності: методична література, періодичні видання, розробки конспектів, наочність, посібники. На контролі у адміністрації технічний стан приміщень, безпечний для дітей стан території. У наявності акти перевірки спортивного обладнання та споруд на майданчиках, обстеження будівлі.

            З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя у ЗДО проводиться щорічний "Тиждень безпеки дитини", наповнений конкретним змістом навчально - виховної роботи (тематичні заняття; дидактичні і сюжетні ігри з елементами безпеки життя; конкурси; читання творів художньої дитячої літератури відповідної тематики; моделювання правильної поведінки, аналіз небезпечних ситуацій). Були проведені практичні заняття з працівниками дошкільного навчального закладу «Евакуація дітей  на випадок пожежі», «Відпрацювання алгоритму дій педагогів під час виникнення нещасного випадку з дитиною». Перспективними та календарними планами роботи вихователів передбачені різні форми роботи з дітьми з БЖД . Належна увага керівництвом та педагогами закладу приділялася практичній роботі щодо попередження дитячого травматизму. Вихователі знайомили дітей з правилами безпечної поведінки під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. В методичному кабінеті в наявності теоретичний, дидактичний та наочний

матеріал, в тому числі мультимедійні презентації, необхідний для проведення роботи з даного розділу.

           Таким чином, контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО у 2020/2021 н.р. мав  комплексний характер і вчасно реалізувався адміністрацією.

                Звіт керівника ДНЗ № 29  Мотрук  Г.П.

                 перед колективом та громадськістю

                                 за 2019-2020 н.рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради № 173 від 02.05.2019 року, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

 

      Завдання звітування:

 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Проаналізувавши роботу  ЗДО  за 2019-2020 навчальний  рік, можна відмітити, що колектив закладу створював необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку

Нормативно-правова база організації діяльності колективу.

Здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),

- Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2016 № 446, та іншим процесуальним законодавством та нормативно – правовими актами, які регламентують діяльність закладів дошкільної освіти в Україні,

 - Базового компоненту дошкільної освіти України

- Базової Програми розвитку дитини дошкільного віку «-Українське дошкілля»,  а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

 

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

          Заклад освіти

 Тернопільський дошкільний навчальний заклад «Віночока»  Тернопільської міської ради

Власність – комунальна.

Тип дошкільного навчального закладу - pагального розвитку

Завідувач - 

Мотрук Галина Петрівна

Рік побудови -1 962.

Проектна потужність :

  95 місць.

Ліцензійний обсяг - 160 дитина.

Мовний режим   -  українська мова.

Режим роботи дошкільного навчального закладу

10, 5 годинним перебуванням

Початок роботи – 7.400 год.,

кінець роботи – 18.10 год.

Кількість груп, -  

Кількість груп для дітей раннього

1 група для дітей раннього віку

4 групи дошкільного віку

Спеціальні групи - відсутні.

У цьому році навчальний заклад відвідувало 146 дітей. Групи комплектуються переважно у червні-серпні, за віковими ознаками.

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі електронної реєстрації дітей при міському управлінні освіти і науки.

 

В ДНЗ №29 працює 29 співробітників, з них 13 педагогічних працівників, 16 осіб - обслуговуючий та технічний персонал .

 

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки..

Педагогічний колектив (13 педагогів) стабільний та має творчий потенціал.

 з них:

   1. За кваліфікацією:

    =  кваліфікаційну категорію “Спеціаліст” – 4 педагогів;

    =  кваліфікаційну категорію “Спеціаліст І категорії» - 2 педагогів ;

    =  кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” – 6 педагогів;

    =  педагогічне звання «Вихователь-методист» - 1 педагог  .

         2.  За стажем педагогічної роботи:

    - до 10-ти років – 3 педагог;

    -  від 10-ти до 20-ти – 2 педагогів;

    -  після 20-ти –  8 педагогів.

       3.   За освітою:

    - повна вища – 12 педагогів;

    - базова вища – 1 педагоги.

        Атестація педагогічних працівників закладу  проводилась  відповідно до  Закону України « Про освіту»( ст..34) України і Типового положення  про атестацію  педагогічних працівників . Мотрук Г.П., завідуюча ЗДО , атестована на  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої

категорії» , Сенчишин О.І , вихователь, атестована на  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» ,  Крутюк Н.Р , вихователь, атестована на  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст » та « вихователь – методист», Романюк О.І, вихователь, атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст», Гавриляк Т.М, вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії». В зв’язку із  карантином  СОVID-19 атестація проводилась  не за графіком та розробленоєю системою,  але хід атестації  перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

          Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на сучасному етапі здійснюється шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти за очною, заочною, дистанційною формами навчання або їхнім поєднанням. Педагоги мали можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах за різними професійними темами і проблемами. Упродовж навчального року шість педагогів закладу вивчали сучасні актуальні проблеми та окремі аспекти  дошкільної освіти через вище названі форми роботи та отримали відповідні сертифікати: Мартинюк О.Р., Крутюк Н.Р., Романюк О.І., Надвернюк Н.І. пройшли курси по підвищенню кваліфікації в ТОКІППО., Ілляшенко М.С., Крутюк Н.Р., Яремчук Л.В. проходили курсову  підготовку у ТКМЦ.  Також , вихователі нашого дошкільного закладу підвищували свій професійний   рівень, відвідавши протягом року  методичні об’єднання. Постійно підвищували рівень професійної майстерності шляхом самоосвіти з тем, визначених в річному плані роботи, знайомилися з новинками педагогічної літератури, новими освітніми технологіями. Під ча карантину усі педагоги проходили онлайн – тренінги, , навчання , вебінари , та займались підвищенням свого рівня знань самостійно.

 

        

Протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції ООН про права дитини.

 

Аналіз освітньо-виховної роботи

 

         Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого розвитку упродовж 2019 – 2020 навчального року, навчально – виховний процес дошкільного закладу  спрямовував свою діяльність  на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, гармонійної особистості, та пріоритетних завдань поставлених перед працівниками у 2019 -2020 навчальному  році:

    1. Формувати  в дітей загальні наукові уявлення про світ  за

      допомогою  STREAM- освіти..

  2. Трудове виховання в дошкільному віці як основа виховання особистості.

 

  3. Освітньо - виховний процес спрямовувати на всебічний розвиток та

      підготовку дошкільнят до навчання в школі, реалізуючи гуманно -

      особистісний підхід до дитини.

  4. Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування

      інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації 

      Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог  до рівня 

      сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості,

      розвиненості й вихованості дошкільників.

        Протягом  року  дії  педагогічного колективу були направлені   формування  в дітей загальних наукових уявлень про світ  за допомогою  STREAM- освіти. Цій темі  було  присвячено педагогічну раду, на якій обговорювались такі теми як:  «STREAM - освіта - новий інтеграційний підхід до розвитку , виховання та навчання літей»,   « Впровадження програми «  STREAM -   освіти» . Вихователь – методист Мартинюк О. Р надавала педагогам з методичні рекомендації до впровадження  в практику « STREAM -  освіти».  Вихователь Сенчишин О.І.  з дітьми старшої групи , Крутюк Н.Р , для дітей середнього віку провели показові   заняття з використанням « STREAM - технологій».   Перегляд освітньої роботи з дошкільниками засвідчив, що педагоги у виборі форм і методів роботи, побудови заняття, компетентно  орієнтувалися на специфічні принципи STREAM- освіти дошкільників, зокрема засвоєння знань в єдності зі способами їх отримання, добутих шляхом спеціальних досліджень, сприйнятих різними аналізаторами та забезпечення цілісності і системності знань про навколишній світ на основі інтегративного підходу до основних освітніх завдань розвитку за альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM – освіта».

      Аналізуючи роботу по впровадженні в навчальний процес «STREAM – освіта», можна зробити висновок, що діти  потребують  нових інноваційних методик, усі спостереження та заняття з використанням інженерної освіти для дітей мали хороші результати, викликали інтерес та бажання навчатись. Тому , формування  в дітей загальних наукових уявлень про світ  за допомогою  STREAM- освіти на педраді вирішено продовжувати.

        Згідно річного плану, педагоги  закладу постійно працювали над впровадженням трудового виховання у роботу із дітьми. Вихователі та увесь персонал закладу створювали сприятливі умови для  розвитку  творчості дітей  у праці,  бажання дітей працювати та отримували від цього задоволення. Майстерно підготували і провели інтегровані заняття  з трудового виховання вихователі Гавриляк Т.М, та Романюк О.І., В ході відкритого перегляду,  педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво   і невимушено залучати дітей до трудової діяльності . Кожне переглянуте заняття свідчило про велику попередню роботу з малятами і батьками. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з малятами , власні творчі родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику роботи. Трудовому вихованню було присвячено засідання педагогічної ради, на якому педагоги обирали найкращі методи залучення дітей до праці , обмінювались досвідом  про організацію ручної праці в старших групах  та створення умов для трудової діяльності дітей дошкільного віку.   

         Аналізуючи роботу по впровадженню трудового виховання в роботу із дітьми , можна зробити висновок, що дана методична проблема реалізована на достатньому рівні. Тому не має потреби виносити дане питання пріоритетним на наступний навчальний рік. 

        Впродовж року педагоги закладу виховували у дітей гуманне та бережне ставлення до навколишнього середовища.  Окремої уваги заслуговували педагоги Сенчишин О.І. , Надвернюк Н.І. та Романюк О.І  за сумлінну, безкорисливу, соціально спрямовану волонтерську діяльність, які своїм особистим прикладом виховували у дошкільників любов до природи рідної планети та її збереження , не одноразово проводилися благодійні акції : збір макулатури та екскурсії до пункту її прийому.

         Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшов семінар для педагогів   на тему: «Інформаційно-комунікаційні технології – як чинник підвищення якості дошкільної освіти». Його метою було підвищення ІКТ – компетентності педагогів та їх мотивація до роботи в умовах єдиного інформаційного освітнього простору ДНЗ. Вихователі навчались використовувати ІКТ в освітньо-виховному процесі дошкільного закладу   та  створенню мультимедійних  презентацій.

          Упродовж року активно використовувались ІКТ  в освітньо-виховному процесі. Робота вихователів старших груп проводилась за програиою « Впевнений старт», яка потребувала постійного  використання технічних засобів  та ІКТ .Це дало змогу:  - підвищити ефективність та якість освітнього процесу (заощаджено час на розробку дидактичних матеріалів, використанню відео та мультимедійних матеріалів в  роботі з дошкільниками.

         Проте, недоліки в роботі закладу  з питань інформатизації є:

  -  низька ІКТ-компетентність деяких педагогів;

 -  недостатня оснащеність комп’ютерною технікою;

-  не систематично оновлюються сторінки  на офіційному сайті ЗДО.

На разі залишається актуальним подальше розроблення системи організації консультативної  та методичної підтримки щодо підвищення ІКТ- компетентності педагогів;   проведення майстер-класів для педагогів закладу з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес; розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх викових груп; подальше розроблення  технології мультимедійного супроводу освітнього процесу; розширення парку комп’ютерної та оргтехніки;  робота щодо систематичного оновлення і наповнення контенту сайту закладу.

У поточному році  для вихователів – методистів міста  у нашому закладі  було проведено трансфер – містечко «Використання компетентнісних задач освітньому процесі ЗДО», організоване методистом ТКМЦ  Погорєлко О.Ю. та вихователем – методистом  нашого закладу Мартинюк О.Р.

         Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік. Проте  актуальним залишається  постійне розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій у галузі дошкільної освіти, удосконалення системного підходу до методичного та інформаційноаналітичного супроводу освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, пошуку  і впровадження нових ефективних форм взаємодії дошкільної освіти із сім’ями вихованців, популяризації роботи закладу дошкільної освіти.

     Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка була спрямовна на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки: англійської мови та танцювальний гурток .  Гурткова робота допомагала розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідала визначеним нормативам для навчальних занять. Наповнюваність гурткових груп 14 – 24 дітей. У розкладі занять уникалось дублювання тих видів діяльності, на яких базуються навчальні заняття в першій половині дня.

        Робота з батьками та забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до річного плану роботи. Робота з педагогами і батьками велась в руслі вивчення, порівняння ключових компетентності Державного стандарту початкової освіти і набору компетенцій, закріплених в Базовому компоненті дошкільної освіти, визначали типове для кожного вікового періоду, обговорювали засоби й технології, які ефективно розвивають життєві компетенції дошкільників і молодших школярів.

        Для забезпечення цілісного педагогічного процесу в дошкільному закладі проводиться значна робота щодо інтеграції суспільного і родинного виховання. Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу в дошкільному закладі. Для батьків через проведення Днів відкритих дверей було організовано перегляд різних форм роботи з дітьми. Традиційно з батьками проведено:  збори для батьків, які поступають у ЗДО, засідання ради закладу,  групові збори, бесіди, консультації,  інструктажі при прийомі дітей, свята та розваги за участі батьків, виставки дитячих образотворчих робіт, конкурси, анкетування батьків. Для батьків поповнювалися інформаційні батьківські куточки, папки-пересувки.

Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. Продовжує ефективно функціонувати Веб-сайт дошкільного навчального закладу. Більшість батьків закладу цікавляться подіями, активно спілкувалися в соціальній мережі Facebook. Розширюються можливості спілкування з батьками через електронні засоби інформування. Вихователі активно почали використовувати мережу Viber   , стали повідомляти батьків про життя і діяльність дітей упродовж дня, при потребі надсилають батькам відео, фотоматеріали з різних видів діяльності дітей. Під час карантину COVID -19 постійно підтримувалась взаємодія   із батьками та дітьми, надавались  онлайн  консультації , надсилались завдання ігрового типу для дітей. Батьки звітували про виконані завдання та стан здоров’я дітей.

            Відповідно до основних ідей концепції Нової української школи, положень Державного стандарту початкової освіти, Базового компоненту дошкільної освіти та з метою забезпечення наступності змісту, уникнення його дублювання в освітніх програмах дошкільної і початкової освіти, варто продовжити інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу з батьками щодо їх особистої відповідальності за виховання і розвиток власних дітей, посилення спільної роботи дошкільного закладу і сім’ї щодо розвивальної і виховної складової освітнього процесу, надання пріоритету соціалізації, моральному вихованню, формуванню мотивів пізнавальної діяльності тощо. Залишається актуальним і надалі дотримувати принципу наступності дошкільної і початкової освіти шляхом узгодженості підходів до організації життєдіяльності дитини, забезпечувати організацію освітнього процесу на засадах та пріоритетних напрямках Концепції Нової української школи, продовжувати зберігати діяльнісний підхід через активне використання різних видів дитячої діяльності творчого характеру (ігор, технічного і художнього моделювання тощо).

          Постійно та цілеспрямовано проводилась  робота   по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції);  методична  робота (консультації для педагогів дошкільного закладу і вчителів школи, тематику спільних педагогічних рад,  взаємовідвідування  вихователями уроків  в першому класі та вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку), роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку та першокласників. Для батьків та старших дошкільників у роздягальнях груп були  розміщені ширми із консультаціями .

            Вихователями закладу було проведено бесіди з батьками випускників  по підготовці дітей до школи. Упродовж року підтримувались тісні зв`язки з ТЗОШ №18 . Педагоги школи брали участь в проведенні батьківських зборів, в засіданнях педагогічної ради, відвідували заняття в  старших групах. Проведено батьківські збори разом з вчителями школи «Майбутні школярі».

 

Взаємодія дошкільного закладу і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:

 • взаємодія  педагогічного і шкільного колективів : консультації, бесіди з учителями школи;

 • закладу і школи: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення спільних свят та розваг.

             Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у  дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. 

             Згідно річного плану роботи ЗДО на 2019-2020 н.р. та з метою визначення стартових можливостей дошкільників і постановки конкретних завдань на перспективу відповідно до вимог програми «Українське дошкілля» та програми «Впевнений старт», в період з 29.04.2019 по 03.05.2020 в ЗДО  було проведено педагогічне обстеження дошкільників.  Через введення карантину, з березня ЗДО припинив роботу , тому моніторинг здійснювався у червні лише шляхом спостережень та в усній формі лише із третьою частиною дітей.  На підставі даного  аналізу можна зробити наступні висновки : старші дошкільники мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу - синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, обсяг, розподілення, переключення)  .Вихователі приділяли значну увагу розвитку пізнавальних процесів, враховували вікові особливості дітей 5-6 річного віку, застосовували у роботі ігри та вправи на розвиток довільної уваги, на концентрацію уваги, на розвиток зорової та слухової пам’яті. Залишається актуальним питання логіко – математичного розвитку  - володіння вмінням обстеження предмета, визначення її властивостей, вміння здійснювати математичні та логічні операції.. Випускники дошкільного закладу мають достатній  рівень   розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. Ці  якості  необхідні  дитині  для   швидкої адаптації у школі. Учбова мотивація у старших дошкільників висока, у дітей сформовані зачатки рефлексії, вони впевнені у своїх можливостях. Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з педагогами (консультації, практичні семінари та тренінги), спрямовані на надання педагогам конкретних знань та навичок в роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації, а також робота з батьками, спрямована на ознайомлення батьків з методами визначення дошкільної зрілості дітей та засобами її формування; обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження. Є  лише декілька дітей не готових до шкільного навчання , яким потрібна робота з психологом

          З метою зміцнення  та  збереження фізичного,  психічного   і  духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводив відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у ЗДО було спрямовано на збереження і зміцнення здоров’я  дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя Тому,  в результаті дослідження було виявлено, що майже всі випускники дитячого  садка мають високий рівень фізичної активності, добре володіють основними рухами та мають високий інтерес до занять фізичною культурою, вони опікуються станом свого здоров'я, дотримуються здорового способу життя, культури харчування, загартування, гігієни тіла та праці, дотримуються правил безпечної поведінки. Це свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів щодо процесу формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку. Педагоги чітко усвідомлюють, що фізичний розвиток дошкільнят спрямований, насамперед, на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей.

           Успішному забезпеченню наступності повинна сприяти організація  спільних для педагогів дошкільного навчального закладу і початкової школи форм методичної роботи. Упродовж поточного навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді і впроваджені перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу, як і раніше, має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Так упродовж навчального року вивчалася система роботи  по дослідницькій діяльності  « Організація пошукова- дослідницької діяльність  дітей дошкільного віку», вихователя  Гавриляк Т.М.

            Робота педагогічного колективу  сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік. Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ЗДО не закінчений і не може бути закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно мінятимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності й окремому педагогу, й закладу зокрема. Тож пріоритетними завданнями для вдосконалення методичної роботи на наступний період розвитку залишається робота колективу за основними концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини .

            Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти у задовільному стані. Дошкільний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та  інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані. У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

Так, у 2020 році зроблено ремонт частини коридору, методичного кабінету , кабінету завідувача (  250 тисяч грн..) , проведено утеплення закладу ззовні ( 450 тисяч грн) здійснено  заміну вхідних дверей, та дверей старшої груп, кухні і кабінету завгоспа. Придбано телевізор у музичний зал , проектор, ноутбук. (32950 грн). На час карантину по СОVID-19 повністю забезпечено заклад антисептиками, термометрами, одноразовими рушничками, масками і рукавичками (7400грн.)Закуплено канцтоварів на  1875 грн., миючих засобів на 3500 грн., фарбу (2069грн) ,   будматеріалів (1025).лак паркетний (1016 грн,) У всіх групах  зроблено поточні ремонтні роботи . Для потреб ЗДО.  виписано методичну літературу

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров`я та профілактиці захворювань . Систематично здійснюється огляд дітей лікарем – педіатром, про що свідчать записи у дитячих справах. Ведеться облік та аналіз захворюваності. Для профілактики  ГРВІ та грипу  в кожній групі в холодний період року використовують часник  і цибулю. В порівнянні з минулим роком рівень захворюваності не зріс .(2018 р – 156 випадків, 2019 р – 156 випадків).

             На початку навчального року сестра медична старша проводила антропометричні виміри, під час, яких визначається вага і зріст дитини, результати заносила до журналу фізичного розвитку дітей. На основі отриманих даних вихователі проводили маркування дитячих меблів та складали і затверджували у завідувача карту розсаджування дітей 2 рази на рік. Здійснювалася організаційна робота з батьками: ввідний санітарно-гігієнічний інструктаж, чиї діти вперше оформленні в ЗДО. Проводилися бесіди з батьками на теми гігієнічного виховання дітей, протиепідеміологічної тематики, формування здорового способу життя. Регулярно проводилися індивідуальні бесіди на санітарно=гігієнічні теми з батьками під час прийому та забирання дітей. Сестрою медичною старшою було складено план санітарно-просвітницької роботи на рік та помісячно. Щомісяця медичною сестрою проводився облік захворюваності дітей. Загальні показники захворюваності дітей та показники кожної групи висвітлювалися в порівняльних таблицях, графіках, діаграмах. За результатами аналізу складалися заходи щодо зниження рівня захворюваності дітей в ЗДО. З метою запобігання захворюваності планувалися і аналізувалися фізкультурно-оздоровчі заходи: проведення фізкультурних дозвіль, розваг, днів здоров'я. Трималися на постійному контролі дотримання режиму дня й організація роботи групи з урахуванням специфіки сезону, дня тижня, загального настрою дітей, сформованість культурно-гігієнічних навичок у дітей різних вікових груп.

         Харчування вихованців здійснюється відповідно до «Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Діти одержують 3-х разове  харчування.  Організацію харчування  дітей здійснює   сестра медична старша   Калашнікова І.О., яка працює за складеним   меню. Сестрою медичною старшою   складається  щоденне меню-розкладка з урахуванням  перспективного меню, яке затверджується щоквартально в міській СЕС.

        З боку завідувача та медичних працівників здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування.

Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

        Аналіз виконання норм харчування за 2019- 2020  рік показав, що в цілому харчування здійснювалось наближено до норм, та в середньому становил 75 %.

Бракераж сирої продукції здійснюється завгоспом, кухарем із залученням  сестри медичної  старшої . Складання меню-розкладки здійснюється старшою медичною сестрою  на підставі двотижневого меню та  підписується керівником закладу. Працівники, які займаються  організацією харчування дітей, вчасно проходять обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства. Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом. Документація щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі ведеться старшою медичною сестрою відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227). Завідуючою Мотрук Г.П. здійснюється щоденний контроль за роботою харчоблоку щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв; ведення документації з питань харчування, посудом, кухонним інвентарем,  кухонним обладнанням ,спецодягом ,маркуванням та використанням за призначенням; якістю продуктів харчування при отриманні з бази; ведення документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів.             У дошкільному навчальному закладі протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції ООН про права дитини. Питанню соціального захисту вихователі приділяли увагу на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях.

             Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий – за участю завідуючої Г.П.Мотрук , відповідальних осіб, комісії з охорони праці, громадського інспектора та Ради дошкільного закладу.      Певна робота проводилась з дітьми та їхніми батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процессу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Протягом року дошкільний навчальний заклад забезпечував дотримання санітарно-гігієнічних вимог, сприяв збереженню та зміцненню здоров’я відповідно до статті 11 Закону України "Про дошкільну освіту". В кожній груповій кімнаті були оформлені куточки з безпеки життєдіяльності. У методичному кабінеті в наявності: методична література, періодичні видання, розробки конспектів, наочність, посібники. На контролі у адміністрації технічний стан приміщень, безпечний для дітей стан території. У наявності акти перевірки спортивного обладнання та споруд на майданчиках, обстеження будівлі.

            З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя у ЗДО проводиться щорічний "Тиждень безпеки дитини", наповнений конкретним змістом навчально - виховної роботи (тематичні заняття; дидактичні і сюжетні ігри з елементами безпеки життя; конкурси; читання творів художньої дитячої літератури відповідної тематики; моделювання правильної поведінки, аналіз небезпечних ситуацій). Були проведені практичні заняття з працівниками дошкільного навчального закладу «Евакуація дітей  на випадок пожежі», «Відпрацювання алгоритму дій педагогів під час виникнення нещасного випадку з дитиною». Перспективними та календарними планами роботи вихователів передбачені різні форми роботи з дітьми з БЖД . Належна увага керівництвом та педагогами закладу приділялася практичній роботі щодо попередження дитячого травматизму. Вихователі знайомили дітей з правилами безпечної поведінки під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. В методичному кабінеті в наявності теоретичний, дидактичний та наочний матеріал, в тому числі мультимедійні презентації, необхідний для проведення роботи з даного розділу.

      Таким чином, контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО у 2019/2020 н.р. мав  комплексний характер і вчасно реалізувався адміністрацією.

     Незважаючи на те, що частина річного плану не була впроваджена через введення у березні карантину по СОVID-19, план за 2019/2020 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте в організації освітньо – виховного процесу  в 2019/2020 навчальному році залишаються актуальним питання  впровадження  STREEM освіти в навчальний процес,  комп’ютерної освіти вихователів , а також охорони життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

Поряд з тим можна визначити ряд недоліків, а саме:

- відсутність систематизації у роботі з  формування логіко – математичного розвитку дітей використання методів інтерактивної взаємодії;

- недостатнє урізноманітнення форм і методів розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку шляхом національно-патріотичного виховання. Залишаються актуальним питання організації тісної взаємодії сім'ї та ЗДО в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками. Одним з ключових питань залишається інноваційна діяльність у ЗДО, участь педагогів в апробації нових методик, технологій і запозичення та впровадження у практику уже розроблених і рекомендованих педагогічних новацій.

Пріоритетні завдання на 2019/2020 навчальний рік:

             Враховуючи досягнення освітньої та методичної роботи  у 2019/2020 навчальному році і перспективи  розвитку, педагогічний колектив разом із батьками визначає такі пріоритетні завдання на 2020/2021 навчальний рік:

 1.        Забезпечити формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 2. Продовжувати розвивати основи патріотичної свідомості дошкільниківз високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками  національно - патріотичного виховання.

 

 1. Формування логіко матеиатичної компетенції дітей шляхом сучасних підходів та методів роботи .

 2. Сприяти підвищенню відкритості, ефективності, гнучкості сім’ї у питаннях  адаптації, розвитку, виховання дітей дошкільного віку

 3. Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування        

     інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації 

 6 .Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог  до рівня      

 

сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників. 

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів.

Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво здійснюється  педагогом вищої категорії, Відмінником освіти України З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у ДНЗ прийняті такі форми самоуправління:

·        рада ДНЗ;

·        батьківські комітети груп;

·        профспілкова організація;

·        педагогічна рада;

·        загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ:

- комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

- складання бюджетного запиту на рік;

- організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-тирічного віку та обліку дітей у мікрорайони;

- створення позитивного іміджу ДНЗ;

- особистий прийом осіб.

 У звітному році письмових звернень не було. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дітей в ДНЗ.

Письмових і усних жалоб на адресу ДНЗ не надходило. 

 

         Дошкільному навчальному закладу № 29  вже 58 років. Ми бачимо, що він у задовільному стані  завдяки спільним зусиллям колективу та батьків. Проте питання оновлень залишається актуальним. Особливо гостра проблема – стан огорожі та павільйонів. Залишається проблемою ремонт коридорів,  заміна  вхідних дверей , ремонт, заміна сантехнічного обладнання.

        Батьківська спільнота є головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та  специфічного розвивального середовища для своїх малят.

Шановні батьки! Впродовж навчального року  ми отримали багато добрих  відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що ви - люди не байдужі, яких цікавить кожна прожита  дитиною хвилина в дошкільному закладі.

Дякую вам за співпрацю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эт

                                 Звіт керівника ДНЗ № 29  Мотрук  Г.П.

                                перед колективом та громадськістю

                                                             за 2018рік

        Даний звіт зроблений на підставі наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради № 173 від 02.05.2019 року, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

 

         Мета :

 

        Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

        Завдання звітування:

 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

      Дошкільний навчальний заклад № 29 Тернопільської міської ради Тернопільської  області - загального типу

 Розрахований на 85 дітей.

 

         Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

1.Розвиток соціальної компетентності дошкільника.

2.Формування працелюбності як важливої якості ранньої соціалізації дошкільників.

3.Удосконалення роботи закладу щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій.

 

         На даний час в дошкільному закладі функціонує 5 груп дітей дошкільного віку з наповнюваністю 146 дітей:

- 1 група молодшого дошкільного віку 3-го року життя -29

- 1 група молодшого дошкільного віку 4-го року життя - 29

- 1група середнього дошкільного віку 5-го року життя - 32

- 2 групи старшого дошкільного віку 6-го року життя - 56

.Групи комплектуються за віковими ознаками 

       Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі електронної реєстрації дітей при міському управлінні освіти і науки.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

В ДНЗ №29 працює 29 співробітників, з них 13 педагогічних працівників, 16 осіб - обслуговуючий та технічний персонал .

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки..

Педагогічний колектив стабільний та має творчий потенціал.     Педагогічний процес здійснювали 13 педагогів, з них:

       За кваліфікацією   :

 • кваліфікаційну категорію “Спеціаліст” – 5 педагогів;

 • кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” – 6 педагогів;

 • педагогічне звання «Вихователь-методист» - 1 педагог 

 • За стажем педагогічної роботи:

-  до 5-ти років – 1 педагог;

-  до 10-ти років – 1 педагог

-  від 10-ти до 20-ти – 6 педагогів;

 -  після 20-ти –  5 педагогів.

        За освітою:

 • повна вища – 12 педагогів;

 • базова вища – 1 педагог.

        Атестація педагогічних працівників закладу  проводилась  відповідно до  Закону України « Про освіту»( ст..34) України і Типового положення  про атестацію  педагогічних працівників . Шведецька А.Л. , вихователь , атестована на  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», , Ілляшенко М.С., музичний ткерівник, атестована на   присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії», Наваляна Л.В. - атестована на  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»  Атестація проводилась за графіком та розробленою системою, яка включає різні форми вивчення результативності роботи. Хід атестації  перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.  Мотрук  Г.П., Гавриляк  Т.М, , Ілляшенко М.С., Гудак І В.,Шведецька А.Л. , Наваляна Л.В. пройшли курси по підвищенню кваліфікації в ТОКІППО.

 

           Протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції ООН про права дитини. Питанню соціального захисту вихователі приділяли увагу на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях. Проводилась певна робота щодо здорового способу життя  в сім’ї та профілактики насильства щодо дітей дошкільного віку (загальні батьківські збори в жовтні 2018р., консультації та бесіди для батьків).

Аналіз освітньо-виховної роботи

 

          Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого розвитку упродовж 2018 – 2019 навчального року, навчально – виховний процес дошкільного закладу  спрямовував свою діяльність  на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, над покращенням навчально-виховного процесу та дотримувався вимог програми «Українське дошкілля», згідно річного плану роботи закладу та пріоритетних завдань поставлених перед працівниками у 2018 -2019 навчальному  році

Пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

 1. Формувати  креативно розвинену особистість з допомогою  реалізації індивідуальних  творчих потреб кожної дитини.

 2. Скоординувати дії педагогічного колективу на вдосконалення роботи  по ознайомленню дітей з довкіллям.

 3.  Забезпечувати  цілісній  підхід до формування мовно-мовленнєвої компетенції дошкільників, зокрема удосконалюючи різні форми роботи з грамоти.

 4.  Сприяти формуванню трудового  виховання дошкільників у взаємозв’язку з  іншими розділами навчально-виховної роботи.         

 5. Освітньо - виховний процес спрямовувати на всебічний розвиток та підготовку дошкільнят до навчання в школі, реалізуючи гуманно особистісний підхід до дитини.

 6. Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації  Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог  до рівня  сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників. 

            Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування  інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації   Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог  до рівня    сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості,  розвиненості й вихованості дошкільників. 

         Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів. В методичному кабінеті під керівництвом вихователя – методиста Мартинюк О.Р. систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України

      Упродовж поточного навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді і впроваджені перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу, як і раніше, має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.

Упродовж навчального року проводились  засідання педагогічної ради:

- Про  підсумки освітньої роботи за 2017/2018 н.р . і завдання діяльності педагогічного колективу на новий 2018/2019н.р.

1.Характеристика стану навчально – виховного процесу    ДНЗ в 2017/2018н.р. Підсумки роботи ДНЗ за оздоровчий період.

2. Аналіз огляду груп по підготовці до нового навчального року.

3.Про організацію та зміст освітнього процесу ДНЗ відповідно до інструктивно  – методичних рекомендацій МОН України та сучасних вимог. (методичні рекомендації )

4. Затвердження освітніх  програм та розкладу орієнтовного тижневого розподілу занять у новому навчальному році    ( обговорення).

- Формування креативно  розвинененої особистості за  допомогою  реалізації індивідуальних  творчих потреб кожної дитини

 

.

 1. « Креативний розвиток дошкільників»    /доповідь

2. «Розвиток креативності через ігрову діяльність»/методичні поради/

3. «Художня діяльність як чинник розвитку креативності. Використання інноваційних технологій у процесі креативного розвитку дошкільників». (консультація)

4. «Креативність та творчий потенціал педагога»./ тренінг для вихователів/.

 5. Показники сформованості креативності у дітей / інформація /

6. Рівень креативного розвитку через ігрову діяльність дошкільнят в усіх вікових групах( за результатами вивчення).

- Ознайомлення дітей з довкіллям

1. Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям  /доповідь/

2. Засоби і форми ознайомлення дітей із довкіллям/методичні поради/

3. Розгляд та обговорення характеристики педагога , який атестується.

4. Планування роботи по ознайомленню із довкіллям / міні – лекція/.

 

5. Стан роботи по ознайомлення із довкіллям  в ДНЗ

( інформація за результатами вивчення).

- Формування мовно-мовленнєвої компетенції   дошкільників . Підведемо підсумки роботи

1. Навчання дітей  грамоти у дитячому садку ( доповідь).

2. Маленькі таємниці успішного оволодіння грамотою (методичні поради).

3. Підготовка руки дитини до письма: десять кроків( консультація)

4. Творчий звіт вихователів про виконану навчально – виховну роботу / інформація/.

5. Моніторинг рівня компетентності дошкільників. /за результатами перевірки/

6. Пріоритетні напрями роботи в наступному навчальному році. Обговорення та затвердження плану роботи на літо.

7. Підсумки атестації педагогічних працівників

 

В освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології. Вихователі, з метою удосконалення навчально-виховного процесу, використовують інноваційні технології:

   корекційну програму Л.Калуської «Дитина в довкіллі» ,

   технологію саморозвитку М.Монтессорі,

   Н.Денисенко «Малятко – здоров‘ятко»,»,

    «Теорії розвитку винахідницьких завдань» (ТРВЗ) за Г.Альтшуллером,       

    «Батьківську педагогіку» В.Сухомлинського ,

    математичні ігри З. Дьєнеша та Дж. Кюізенера,

    педагогічну спадщину Софії Русової.

           Протягом року були зібрані матеріали та створено банк інноваційних технологій. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології, колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу:

 

   - гурток англійської мови.

У дошкільному закладі обладнано фізкультурну та музичну зали, спортивний майданчик.

Протягом 2018-2019 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, майстер-класи. В нашому закладі  було проведено освітнє Трансфер - містечко інноваційних можливостей. Темою заняття    була « Компетентісно зорієнтовані завдання як засіб формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку». Засідання  проведено у формі воркшопу

 

Для організації самостійної діяльності дітей створені умови: вільний доступ до іграшок, настільних ігор, приладів для образотворчої діяльності, художня література.

Велику увагу в днз приділяємо фізичному розвитку дітей. З цією метою створений спортивний комплекс включає шведську стінку, кільця, канат, спортінвентар (дуги, куба, гімнастичні лави, м’ячі тощо),  придбані стрічки та круги для занять з фізичної культури

Створення комфортних  умов життєдіяльності дітей

. У роздягальнях оформлені куточки для догляду за одягом, приведення в порядок зовнішнього вигляду, оформлення наочності, інформаційних стендів для батьків

 Діти приучені прибирати, охайно складати іграшки на полички, мити іграшки.

Групові приміщення забезпечені меблями згідно віку та мають сучасний інтер’єр.

 

        Організація харчування дітей та питного режиму

Харчування вихованців здійснюється відповідно до «Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.» Організацію харчування  дітей здійснює   сестра медична старша  Калашнікова І.О., яка працює за складеним на рік планом. Діти одержують 3-х разове харчування. Старшою медсестрою складається щоденне меню-розкладка з урахуванням перспективного меню, яке затверджується щоквартально в міській СЕС..

З боку завідувача та медичних працівників здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

.

о

            

  

                    Медичне обслуговування дітей

Відповідно до графіку,  проводились антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам даного регіону.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Оформлено дієвий стенд «Вчимося бути здоровими», «Поради лікаря». Працівники дитячого садка два рази на рік проходять медичний огляд.

 З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

 

Система роботи закладу щодо попередження травматизму

.Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік,  восени та  весною , відповідно до наказу управління  освіти і науки, з дітьми  та працівниками проводився Тиждень  безпеки дитини. Протягом цього періоду діти закріплювали знання про поведінку  в  різних життєвих ситуаціях,засвоювали  правила евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та складаються протоколи, Дотримувалися вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Згідно річного плану ведеться активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобіганню дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя серед батьків.

 

              Протягом 2018-2019 навчального року активно працювала Рада закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків. Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

 

             Матеріально-технічна база та її зміни упродовж звітного року

Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

 Фінансово – матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних та  позабюджетних благодійних внесків.

Бюджет 2018 року :  3 198 004  гривень

оплата праці – 1 746 806 гривень

 продукти харчвання-  481 770 гривень

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 341 300 гривень

капітальні видатки -140 000 гривень

З них:         30 000 гривень  придбання

110 000 гривень  капітальний ремонт

 

           Канцтовари - 2 280 грн.

 • Миючі засоби – 2 000-00

 • Фарба – 570-00

 • Шафи дитячі для роздягання – 18 828-00

 • Шафи для горшків – 2070 -00

 • Лавки  дитячі 16 шт. – 6 400-00

 • Стільці дитячі 41 шт. – 12 300-00

Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка у 2018- 2019 навчальному  році значно покращилась. Під час підготовки до нового навчального року зроблено наступне:

 За 2018-2019  н.р. було освоїно   93 886  грн. добровільних, спонсорських  коштів .

Зокрема:

Група раннього віку « Волошка» -  (  13 880 гривень)

 - поповнена ігрова база

- придбані господарські  приладдя 

- придбанні настільні ігри , -    

- поповнений книжковий фонд

- миючі засоби, чистка килимів

- ремонтні роботи і матеріал для ремонту

  ІІ молодша група  « Ромашка» (30 350 грн)

- Поповнення ігрової бази

-  Матеріал для ремонту 

- Чистка килимів

- Поповнення методичної бази

- Миючі засоби, засоби гігієни

- Ліжка 2-х ярусні 14 шт

 

 - Тюль для спальні

 

 середня  група    «Калинка »   (. 17 129 грн ):

- поповнення ігрової бази    

- заміна світильників , лампочок

- ремонт

- постільні комплекти

- господарські товари

- чистка килимів

старша  група  № 1 « Маківка»    ( 15 077 гривень )

 -  поповнення ігрової бази

-  матеріал для ремонту

- постільні комплекти 

- чистка килимів

- миючі засоби, засоби гігієни

- тюль

старша  група  № 2 “ Дзвіночок»   (  17 300 гривень)

- поповнення ігрової бази

-  матеріал для ремонту

- постільні комплекти 

- чистка килимів

- миючі засоби

- методичний матеріал

Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво здійснюється  педагогом вищої категорії, Відмінником освіти України З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у ДНЗ прийняті такі форми самоуправління:

·        рада ДНЗ;

·        батьківські комітети груп;

·        профспілкова організація;

·        педагогічна рада;

·        загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ:

- комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

- складання бюджетного запиту на рік;

- організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-тирічного віку та обліку дітей у мікрорайони;

- створення позитивного іміджу ДНЗ;

- особистий прийом осіб.

 У звітному році письмових звернень не було. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дітей в ДНЗ.

Письмових і усних жалоб на адресу ДНЗ не надходило. 

 

         Дошкільному навчальному закладу № 29  вже 57 років. Ми бачимо, що він у задовільному стані  завдяки спільним зусиллям колективу та батьків. Проте питання оновлень залишається актуальним. Особливо гостра проблема – стан огорожі та павільйонів. Залишається проблемою ремонт коридорів,  заміна  вхідних дверей , ремонт, заміна сантехнічного обладнання.

        Батьківська спільнота є головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та  специфічного розвивального середовища для своїх малят.

Шановні батьки! Впродовж навчального року  ми отримали багато добрих  відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що ви - люди не байдужі, яких цікавить кожна прожита  дитиною хвилина в дошкільному закладі.

Дякую вам за співпрацю.

екст. Нажмите, чтобы отредактировать и добавить что-нибудь интересное. Это легко.

Звіт керівника ЗДО за 2017 - 2018

      навчальний рік.

Звіт керівника ДНЗ № 29  Мотрук  Г.П.

                 перед колективом та громадськістю

                                 за 2017рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

 

Мета :

 

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Дошкільний навчальний заклад № 29- загального типу Тернопільської міської ради Тернопільської  області. Розрахований на 95 дітей. На даний час  тут виховується 157 дітей.

 

Нормативно-правова база організації діяльності колективу.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цbвільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Базової Програми розвитку дитини дошкільного віку «-Українське дошкілля»,  а також відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

1.Розвиток соціальної компетентності дошкільника.

2.Формування працелюбності як важливої якості ранньої соціалізації дошкільників.

3.Удосконалення роботи закладу щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Прогнозований результат:

Розвиток комунікативних навичок та безконфліктне спілкування у соціумі.

 

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

На даний час в дошкільному закладі функціонує 5 груп дітей дошкільного віку з наповнюваністю 168 дітей:

- 1 група молодшого дошкільного віку 3-го року життя -33

- 1 група молодшого дошкільного віку 4-го року життя - 32

- 1група середнього дошкільного віку 5-го року життя - 32

- 2 групи старшого дошкільного віку 6-го року життя - 63

.Групи комплектуються за віковими ознаками 

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі електронної реєстрації дітей при міському управлінні освіти і науки.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

В ДНЗ №29 працює 30 співробітників, з них 14 педагогічних працівників, 16 осіб - обслуговуючий та технічний персонал .

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки..

Педагогічний колектив стабільний та має творчий потенціал.     Педагогічний процес здійснювали 13 педагогів, з них:

   1. За кваліфікацією:

 • кваліфікаційну категорію “Спеціаліст” – 5 педагогів;

 • кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” – 6 педагогів;

 • педагогічне звання «Вихователь-методист» - 1 педагог  .

 1. За стажем педагогічної роботи:

  • до 5-ти років – 1 педагог;

  • до 10-ти років – 1 педагог;

             -     від 10-ти до 20-ти – 1 педагоги;

          -     після 20-ти –  7педагогів.

  3. За освітою:

 • повна вища – 12 педагогів;

 • базова вища – 1 педагог.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації.  Вихователь Бурава М.В. навчається в Кременецькому гуманітарному інституті, Хмирова Т.М. - в Прикарпатському університеті

За результатами атестації 2017-2018 н.р. підтверджено вищу кваліфікаційну категорію вихователю- методисту  Мартинюк О.Р .

Протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції ООН про права дитини. Питанню соціального захисту вихователі приділяли увагу на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях. Проводилась певна робота щодо здорового способу життя  в сім’ї та профілактики насильства щодо дітей дошкільного віку (загальні батьківські збори в березні 2018р., консультації та бесіди для батьків).

.

 

Аналіз освітньо-виховної роботи

 

            Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Пріоритетні завдання на 2017/2018 навчальний рік:

Скоординувати дії педагогічного колективу на вдосконалення роботи  щодо формування морально  етичних цінностей дітей.

Задля надання якісної педагогічної освіти, активізувати  налагодження   взаємодії  з родинами вихованців;

Активно  продовжувати   впроваджувати в педагогічний процес роботу щодо формування у вихованців норм і правил здорового   способу життя та БЖД.

Удосконалювати роботу щодо формування комунікативно- мовленнєвої  компетентності дитини

Освітньо - виховний процес спрямовувати на всебічний розвиток та підготовку дошкільнят до навчання в школі, реалізуючи гуманно- особистісний підхід до дитини. 

Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування  інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації   Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог  до рівня    сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості,  розвиненості й вихованості дошкільників. 

 Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів. В методичному кабінеті під керівництвом вихователя – методиста Мартинюк О.Р. систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України

      Упродовж поточного навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді і впроваджені перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу, як і раніше, має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.

Так упродовж навчального року проводились  засідання педагогічної ради:

1. Про підсумки освітньої роботи за 2016/2017 н.р . і завдання діяльності педагогічного колективу на новий 2017/2018н.р.

Характеристика стану навчально – виховного процесу    ДНЗ в 2016/2017н.р. Підсумки роботи ДНЗ за оздоровчий період.

Аналіз огляду груп по підготовці до нового навчального року.

Про організацію та зміст освітнього процесу ДНЗ відповідно до інструктивно – методичних рекомендацій МОН України та сучасних вимог.(методичні рекомендації,             « синтез думок»).

Схвалення та затвердження плану роботи та робочого навчального плану на 2017 - 2018рр.

Затвердження освітніх  програм та розкладу орієнтовного тижневого розподілу занять у новому навчальному році.( обговорення).

2.Моральне виховання.

«Моральне виховання у світі»    /доповідь

«Особливості морального розвитку дошкільників. Нові підходи у морального виховання у дошкільній педагогіці » ./ бесіда за круглим столом/.

«Використання педагогічної спадщини Сухомлинського в роботі з дітьми дошкільного віку». / презентація - тренінг/.

 Моральне виховання у захопливих коміксах /поради  /.

Педагогічний плейбек « Кроки мого професійного зростання».

  Рівень соціально – морального розвитку дошкільнят в різних видах діяльності в усіх вікових групах( за результатами вивчення).

 

3.Робота з батьками.    Від знайомства до плідної співпраці /доповідь/.

Перспективне планування в роботі з батьками/методичні поради

Особливий підхід до особливих родин / міні – лекція/.

Розгляд та обговорення характеристики педагога, який атестується

4.Основи здоров’я. БЖД».   Підведемо підсумки роботи

Досліджуємо власне здоров’я / доповідь/.

Створення умов для виховання потреб здорового способу життя в різних видах дитячої діяльності /методичні поради/.

Творчий звіт вихователів про виконану навчально – виховну роботу / інформація/.

Моніторинг рівня компетентності дошкільників./за результатами перевірки/

Пріоритетні напрями роботи в наступному навчальному році. Обговорення та затвердження плану роботи на літній оздоровчий період /обговорення, затвердження/.

Підсумки атестації педагогічних працівників.

Ділова гра вихователів « Хай вогник творчості яскраво сяє».

В освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології. Вихователі, з метою удосконалення навчально-виховного процесу, використовують інноваційні технології:

   корекційну програму Л.Калуської «Дитина в довкіллі» ,

   технологію саморозвитку М.Монтессорі,

   Н.Денисенко «Малятко – здоров‘ятко»,»,

    «Теорії розвитку винахідницьких завдань» (ТРВЗ) за Г.Альтшуллером,        

    «Батьківську педагогіку» В.Сухомлинського ,

    математичні ігри З. Дьєнеша та Дж. Кюізенера,

    педагогічну спадщину Софії Русової.

           Протягом року були зібрані матеріали та створено банк інноваційних технологій. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології, колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, з метою розвитку природних задатків та нахилів дитини:

   - екологічний гурток,  

   - гурток з вивчення елементарних знань християнської моралі,

   - гурток англійської мови.

У дошкільному закладі обладнано фізкультурну та музичну зали, спортивний майданчик.

Протягом 2017-2018 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, майстер-класи. В нашому закладі проходило засідання  референтних груп  вихователів старших груп  закладів дошкільної освіти   та навчально-виховних комплексів на тему: Використання авторських математичних ігор З. Дьєнеша та Дж. Кюізенера у роботі з дошкільниками.

Для організації самостійної діяльності дітей створені умови: вільний доступ до іграшок, настільних ігор, приладів для образотворчої діяльності, художня література.

Велику увагу в днз приділяємо фізичному розвитку дітей.  на всі вікові Спортивний комплекс включає шведську стінку, кільця, канат, спортінвентар (дуги, куба, гімнастичні лави, м’ячі тощо),  придбані стрічки та круги для занять з фізичної культури

Створення комфортних  умов життєдіяльності дітей

. У роздягальнях оформлені куточки для догляду за одягом, приведення в порядок зовнішнього вигляду, оформлення наочності, інформаційних стендів для батьків

 Діти приучені прибирати, охайно складати іграшки на полички, мити іграшки.

Групові приміщення забезпечені меблями згідно віку та мають сучасний інтер’єр.

Протягом 2017-2018 н.р зробили капітальний ремонт в туалетних кімнатах  І молодшої і старшої № 1 груп.

 

Організація харчування дітей та питного режиму

Харчування вихованців здійснюється відповідно до «Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.» Організацію харчування  дітей здійснює   сестра медична старша  Калашнікова І.О., яка працює за складеним на рік планом. Діти одержують 3-х разове харчування. Старшою медсестрою складається щоденне меню-розкладка з урахуванням перспективного меню, яке затверджується щоквартально в міській СЕС..

З боку завідувача та медичних працівників здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.


 

 

Медичне обслуговування дітей

Відповідно до графіку,  проводились антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам даного регіону.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Оформлено дієвий стенд «Вчимося бути здоровими», «Поради лікаря». Працівники дитячого садка два рази на рік проходять медичний огляд.

 З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

 

Система роботи закладу щодо попередження травматизму

.Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік,  восени та  весною , відповідно до наказу управління  освіти і науки, з дітьми  та працівниками проводився Тиждень  безпеки дитини. Протягом цього періоду діти закріплювали знання про поведінку  в  різних життєвих ситуаціях,засвоювали  правила евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та складаються протоколи, Дотримувалися вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Згідно річного плану ведеться активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобіганню дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя серед батьків.

 

Протягом 2017-2018 навчального року активно працювала Рада закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків. Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

 

Матеріально-технічна база та її зміни упродовж звітного року

Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

 Фінансово – матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних та  позабюджетних благодійних внесків.

Бюджет 2017 року : 2 497 043 гривень

  оплата праці -1 586 234

 продукти харчування- 450 082

   оплата комунальних послуг та енергоносіїв 263 000

                       оплата теплопостачання – 175 000

                       вода та відведення – 24 000

                       електроенергія – 28 500

                         газ 28 500

капітальний ремонт будівлі ( ремонт музичної зали) - 100 тисяч гривень

заміна вікон  - 15 тисяч

Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка у 2016- 2017 навчальному  році значно покращилась. Підчас підготовки до нового навчального року зроблено наступне:

 За 2017-2018  н.р. було освоїно 93 072 грн. добровільних, спонсорських  коштів . Зокрема:

 Група раннього віку «Ромашка »( 18 126  грн)

 

- поповнена ігрова база – 2820 грн

- придбані господарські  приладдя  - 2226 грн

- придбанні настільні ігри , поповнений книжковий фонд  200 грн

                      - миючі засоби, чистка килимів  - 300 грн.

                      - ремонтні роботи і матеріал для ремонту  – 7440 грн

                      - комплекти  постелі  – 3840 грн

                      - тюль - 1300 грн

 

5.2   Група старшого дошкільного віку №2 «Волошка»( 27959)

                     - комплекти  постелі  – 5700 грн

- канцтовари – 1947

- поповнений ігровий та книжковий фонд – 8693 грн

- ремонт групи  –  2809 грн

- матеріал для  групи-  2461 грн

- миючі засоби   189грн

- пилосос - 230 грн.

- подарунки дітям на  Різдвяні свята - 3034 грн

- аптечка - 221 грн

-тюль  - 1460 грн

- світильники - 1215 грн

 

 

5.3  Група  середнього дошкільного віку «Дзвіночок» ( 17 129 грн):

 

- поповнення ігрової бази  – 1817  грн.

- тюль, пошив - 3830 грн   

- заміна світильників , лампочок – 1340 грн

- ремонт - 2 494 грн

- придбання дивана –  2000  грн

- постільні комплекти - 4 650 грн

- господарські товари - 598 грн

- чистка килимів - 400 грн

 

5.4   Група старшого дошкільного віку № 1«Маківка» (16 275 грн.)

 

- поповнення ігрової бази - 3144 грн

-  матеріал для ремонту - 6605 грн

- постільні комплекти   - 4339 грн

- чистка килимів - 480 грн

- миючі засоби, засоби гігієни - 107рн

- тюль -  1600грн

 

5.4   Група молодшого дошкільного віку «Калинка»( 13 583 гривні

                                                                                                                                                                         - поповнена база настільних ігор, канцтоварів, зошитів  – 1068 грн

- миючі засоби та засоби гігієни – 701 грн

- постільні комплекти   - 5120 грн

- килимки для мпальні - 1300 грн

- тюль – 3020 грн

- чистка килимів - 350 грн

- матеріал для ремонту - 1184 грн

- дошка магнітна - 840 грн

 

 

Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво здійснюється  педагогом вищої категорії, Відмінником освіти України З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у ДНЗ прийняті такі форми самоуправління:

·        рада ДНЗ;

·        батьківські комітети груп;

·        профспілкова організація;

·        педагогічна рада;

·        загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ:

- комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

- складання бюджетного запиту на рік;

- організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-тирічного віку та обліку дітей у мікрорайони;

- створення позитивного іміджу ДНЗ;

- особистий прийом осіб.

 У звітному році письмових звернень не було. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дітей в ДНЗ.

Письмових і усних жалоб на адресу ДНЗ не надходило. 

 

         Дошкільному навчальному закладу № 29  вже 56 років. Ми бачимо, що він у задовільному стані  завдяки спільним зусиллям колективу та батьків. Проте питання оновлень залишається актуальним. Особливо гостра проблема – стан огорожі та павільйонів. Залишається проблемою ремонт коридорів,  заміна  вхідних дверей , ремонт, заміна сантехнічного обладнання.

        Батьківська спільнота є головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та  специфічного розвивального середовища для своїх малят.

Шановні батьки! Впродовж навчального року  ми отримали багато добрих  відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що ви - люди не байдужі, яких цікавить кожна прожита  дитиною хвилина в дошкільному закладі.

Дякую вам за співпрацю..